Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí EF UMB

Dátum: 29. 1. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Referát rozvoja a študijné oddelenie EF UMB
Hlavný cieľ: Poskytnutie informácií o možnostiach a podmienkach štúdia, prijímacom konaní, možnostiach uplatnenia absolventov v praxi a ďalších informácií pre uchádzačov o štúdium na EF UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Poskytnutie informácií o možnostiach a podmienkach štúdia, prijímacom konaní, možnostiach uplatnenia absolventov v praxi a ďalších informácií pre uchádzačov o štúdium na EF UMB.
Ďalšie informáciePoskytnutie informácií o možnostiach a podmienkach štúdia, prijímacom konaní, možnostiach uplatnenia absolventov v praxi a ďalších informácií pre uchádzačov o štúdium na EF UMB.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Monika Tomášiková
Titul:
Organizácia: EF UMB
E-mail:
monika.tomasikova
Telefón: 0484462144
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: