Úvod > Fakulta >

Výberové konanie na prax do Švajčiarska

Dátum: 21. 9. 2011
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Banská Bystrica
Odborný gestor: Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR Banská Bystrica
Hlavný cieľ: Výberové konanie sa uskutoční za účasti švajčiarskych partnerov z SSTH Chur. V rámci výberového konania sa vyberú záujemci o prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2011 - 2012.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=269
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
peter.patus
Telefón: 0484462215
 
Zoznam priložených súborov

Pozvanka na konkurz ŠV 2011-12. individuáli.doc (25. 8. 2011 16:28:20)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: