Úvod > Fakulta >

Regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov

Dátum: 6. 10. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov EF UMB v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov
Hlavný cieľ: Tretí ročník Regionálnej prehliadky prác mladých štatistikov a demografov sa uskutoční v rámci VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie aplikovanej štatistiky FernStat 2011. Hlavným cieľom akcie je aktivizácia študentov vysokých škôl najmä zo stredoslovenského regiónu v prvotných kontaktoch s vedou a vytvorenie užšieho vzťahu k štatistike ako vednej disciplíne. Medzi parciálne ciele prehliadky patria: a) tréning prezentovania a analyzovania výsledkov vlastného bádania; b) získanie skúseností s písaním vedeckých prác a statí; c) získanie skúseností z tímovej práce (v prípade kolektívnych prác).
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Vladimír Úradníček
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
vladimir.uradnicek
Telefón: 0484466616
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: