Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Dátum: 6. 10. 2011
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 116, 1. poschodie HB EF UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB
Hlavný cieľ: Téma: Sprievodcovská činnosť v cestovnom ruchu v krajinách Európskej únie
referuje dr. Zsygmut Kruczek
z Akademie Wychowania Fizycznego z Krakova (Poľsko.

Seminár je určený nielen pracovníkom katedry a doktorandom, ale aj študentom študijného odboru cestovný ruch a všetkým ďalším záujemcom.
Vstup je voľný.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1563
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Gúčik
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 0484462213
 
Zoznam priložených súborov

SAT pozvanka.doc (26. 9. 2011 16:46:22)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: