Úvod > Fakulta >

Vedecké kolokvium „Vplyv zostreného bankového dohľadu na banky a investorov v kontexte krajín Eurozóny“

Dátum: 12. 10. 2011
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra ekonómie EF UMB
Hlavný cieľ: Kolokvium sa bude konať pod záštitou guvernéra NBS doc. J. Makúcha, zaradí sa medzi aktivity sprevádzajúce otvorenie Francúzsko-slovenského univerzitného inštitútu na UMB v septembri 2011 a prispeje k zviditeľneniu magisterského študijného programu „Gestion financière et espace européen“ Univerzity Nancy 2 na EF UMB. Zúčastnia sa na ňom zástupcovia univerzít, podnikov, bánk a študenti.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Marasová
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jana.marasova
Telefón: 0484462611
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Programme_C1_FJ.docx (22. 9. 2011 11:44:27)
Program-VK1_SJ 2.docx (22. 9. 2011 11:44:53)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: