Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia „Európa 2020 – stratégia pre inteligentnú, stabilnú a inkluzívnu Európu “

Dátum: 18. 10. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského č. 10, Banská Bystrica (Aula Rotunda)
Odborný gestor: EF UMB v Banskej Bystrici (Katedra financií a účtovníctva) a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Otvoreným Európsko-Slovanským dvorom, Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom
Hlavný cieľ: Medzinárodná vedecká konferencia "Európa 2020 – stratégia pre inteligentnú, stabilnú a inkluzívnu Európu“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi. Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu na aktuálne témy Stratégia Európy 2020 s dôrazom na inteligentný rast založený na znalostiach a inováciách; význam Miléniových rozvojových cieľov a rozvojovej pomoci ako vízie trvalo udržateľného stavu do budúceho obdobia.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Rokovanie bude prebiehať v dvoch sekciách: A: Inteligentný rast založený na znalostiach a inováciách – vízia nasledujúceho desaťročia B: Rozvojová pomoc v kontexte Miléniových rozvojových cieľov a význam dobrovoľníctva
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Huňady
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jan.hunady
Telefón: 0484466314
 
Zoznam priložených súborov

Invitation october 2011-3.doc (28. 9. 2011 12:43:16)
Pozvanka_na_konferenciu_oktober_2011-3.doc (28. 9. 2011 12:43:05)
Zavazna prihlaska Konferencia_Europe2020-Astrategy_for_smart_sustainable_and_inclusive_growth.doc (28. 9. 2011 12:42:35)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: