Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica - Možnosti oživenia cestovného ruchu na Slovensku v časoch globálnej hospodárskej krízy

Dátum: 10. 11. 2011
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 7
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB
Hlavný cieľ: Možnosti oživenia cestovného ruchu na Slovensku v časoch globálnej hospodárskej krízy
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1563
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Gúčik
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 0484462213
 
Zoznam priložených súborov

SAT pozvanka 10 11.pdf (27. 10. 2011 12:33:30)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: