Úvod > Fakulta >

Odborná prednáška s daňovou (controllingovou) problematikou

Dátum: 10. 11. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je prehĺbenie vedeckej, pedagogickej spolupráce a výmeny informácií s Katedrou podnikového hospodárstva Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Akcia je určená pre pedagogických pracovníkov a študentov 2. inžinierskeho štúdia EMMSP. Aktivita sa uskutoční v rámci týždňa vedy na EF UMB.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Sopková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
eva.sopkova
Telefón: 0484462713
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: