Úvod > Fakulta >

Kurz Manažér kvality

Dátum: 10. 11. 2011 - 12. 11. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB
Hlavný cieľ: Cieľom kurzu je naučiť absolventov vedieť a pochopiť podstatu a princípy manažérstva kvality, požiadavky na normalizované, odvetvové a nenormalizované systémy kvality, implementovať systém manažérstva kvality v organizácii, aká je štruktúra metód a nástrojov manažérstva kvality a ich využitie v organizácii, metodicky a obsahovo pripraviť vzdelávanie Manažérstva kvality, zabezpečovať udržiavanie systému kvality a zlepšovanie kvality služieb, analyzovať a modelovať procesy, riadiť ich výkonnosť a neustále ich zlepšovať využitím vhodných metód a nástrojov.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1200
 
Kontaktná osoba
Meno: Helena Čierna
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
helena.cierna
Telefón: 0484462727
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: