Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Dátum: 17. 2. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB
Hlavný cieľ: Vedecký seminár cestovného ruchu.
Téma: Politika štátu v rozvoji sociálneho cestovného ruchu v Slovenskej republike
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1563
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Gúčik
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 0484462213
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: