Úvod > Fakulta >

Príprava na prijímacie skúšky z cudzích jazykov

Dátum: 5. 3. 2011 - 26. 3. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB
Hlavný cieľ: Sprostredkovanie základných informácií o obsahu a rozsahu vedomostí potrebných k úspešnému vykonaniu prijímacej skúšky.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Monika Supuková
Titul: Ing. arch.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
monika.supukova
Telefón: 0484462512
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: