Úvod > Fakulta >

Prednáška: Daňová politika v cestovnom ruchu

Dátum: 29. 3. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: Prednáška odborníka z praxe Ing. Michala Hornoka, PhD., zamestnanca Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 0484462216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: