Úvod > Fakulta >

Odborná prednáška „Communication Between Cultures: A Diplomat`s Personal Perspective“

Dátum: 30. 3. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB
Hlavný cieľ: Prednáška ekonomického poradcu Veľvyslanectva USA p. Tagliaferra určená pre študentov EF UMB.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Zelenková
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
anna.zelenkova
Telefón: 0484462520
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: