Úvod > Fakulta >

Študentské vedecká aktivita

Dátum: 31. 3. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Inštitút manažérskych systémov EF UMB v Poprade
Odborný gestor: EF UMB a IMS EF UMB
Hlavný cieľ: Prezentácia a súťaž študentských prác v sekcii Ekonomika a manažment podniku.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1602
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Zimerman
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.zimerman
Telefón: 0524262327
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: