Úvod > Fakulta >

Jazyková skúška na medzinárodný jazykový certifikát UNIcert® III.

Dátum: 1. 3. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB
Hlavný cieľ: Získanie medzinárodného jazykového certifikátu z anglického jazyka.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1263
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Spišiaková
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
maria.spisiakova
Telefón: 0484462532
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: