Úvod > Fakulta >

Prednáška, prednášajúci: Ing., RNDr. T. Zavadil, PhD., NBS Bratislava

Dátum: 4. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov EF UMB
Hlavný cieľ: Prednášajúci: Ing., RNDr. T. Zavadil, PhD., NBS Bratislava
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=294
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Špirková
Titul: RNDr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jana.spirkova
Telefón: 0484466626
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: