Úvod > Fakulta >

Exkurzia v Štátnom archíve Banská Bystrica

Dátum: 11. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Štátny archív Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky EF UMB
Hlavný cieľ: Praktické ukážky následnej archivácie dokumentov po ich vyradení z registratúr v rámci predmetu Administratívny manažment (PVP) pre študentov 1. ročníka, II. stupňa študijného odboru Verejná ekonomika a služby + pre prihlásených študentov z ostatných študijných programov.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Štrangfeldová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jana.strangfeldova
Telefón: 0484462316
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: