Úvod > Fakulta >

Prednáška k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011

Dátum: 12. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov EF UMB v spolupráci s pracoviskom Štatistického úradu SR v Banskej Bystrici
Hlavný cieľ: Obsahom prednášky bude informácia ohľadom cieľa a významu sčítania, jednotlivých etáp jeho prípravy, priebehu s dôrazom na osobitosti SODB 2011 a perspektív zverejnenia a využitia jeho výsledkov.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Kaščáková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
alena.kascakova
Telefón: 0484466615
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: