Úvod > Fakulta >

Prednáška: Na začiatku sme nevedeli, že sa niečo nedá

Dátum: 12. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB
Hlavný cieľ: Prednáška odborníka z praxe v cykle Best Guest MUDr. Ľuboša Fellnera, zakladateľa cestovnej kancelárie BUBO.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 0484462214
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: