Úvod > Fakulta >

Prednáška: Změny v motivacích účastníků cestovního ruchu

Dátum: 18. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB
Hlavný cieľ: Prednáška v rámci mobility Erasmus: Ing. Pavel Attl, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 0484462214
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: