Úvod > Fakulta >

Celodenná exkurzia v Domove sociálnych služieb Sušany, okr. Rimavská Sobota, MÚ Rimavská Sobota

Dátum: 19. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Domov sociálnych služieb Sušany – Rimavská Sobota
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky EF UMB
Hlavný cieľ: Exkurzia zameraná na spájanie teoretických poznatkov z predmetov Sociálne služby, Sociálna politika, Sociálne plánovanie, Sociálne poistenie, Europeizácia verejných služieb, Verejný sektor s praktickou návštevou MÚ oddelenia zdravotníctva a sociálnych vecí, konkrétneho zariadenia a oboznámenie sa s najproblematickejšími oblasťami ekonomickej praxe v danej oblasti.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Korimová
Titul: prof. PaedDr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
gabriela.korimova
Telefón: 0484462311
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: