Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia „Citoyennetés et Nationalités en Europe (Citizenship and Nationalities in Europe)“

Dátum: 27. 4. 2011 - 28. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB
Hlavný cieľ: Interdisciplinárny prístup k problematike národností a občianstva v Európe. Medzinárodná vedecká konferencia EF v spolupráci s Univerzitou v Remeši Champagne-Ardenne, FHV a FPVa MV UMB v rámci európskeho projektu „Chaire Jean Monnet ad personam Gilles Rouet“, určená študentom, doktorandom, učiteľom a vedeckým pracovníkom.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila Mešková
Titul: doc. PhDr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ludmila.meskova
Telefón: 0484462516
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: