Úvod > Fakulta >

Prednáška: Proper governance of tourism region

Dátum: 27. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB
Hlavný cieľ: Prednáška: Prof. Dr. Harald Pechlaner, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Nemecko.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 0484462214
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: