Úvod > Fakulta >

Workshop k ukončeniu projektu VEGA 1/0207/09 Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore Partnerstvo verejného a súkromného sektora

Dátum: 28. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky EF UMB
Hlavný cieľ: Prezentácia výsledkov výskumného projektu, ktorý po uplynutí 3-ročného obdobia končí a sumarizujú sa v rámci neho výstupy a výsledky výskumu. Zhodnotenie dosiahnutého cieľa, prínosov projektu.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Štrangfeldová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jana.strangfeldova
Telefón: 0484462316
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: