Úvod > Fakulta >

PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Going East – CEE seen from a Western perspective

Dátum: 4. 10. 2011
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Hlavný cieľ: Prednáška prof. Arnolda Schuha
z Ekonomickej univerzity vo Viedni -
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrednáška v anglickom jazyku.
Web: http://www.wu.ac.at/cee/en/schuh_personal
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Miková
Titul: PhDr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
katarina.mikova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Schuh_Going East_Banska Bystrica_04102011.pptx (3. 10. 2011 16:33:48)
WU + CC CEE_Brief Presentation_Banska Bystrica.ppt (3. 10. 2011 16:33:53)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela