Úvod > Fakulta >

PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Studium in Wien – das JOSZEF Programm

Dátum: 4. 10. 2011
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB, Tajovského10, 2. poschodie
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Hlavný cieľ: prednáška prof. Arnolda Schuha Wirtschaftuniversität Wien
"Studium in Wien – das JOSZEF-Programm an der
Wirtschaftsuniversität“
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: nemecký
Ďalšie informácieprednáška v nemeckom jazyku
Web: http://www.wu.ac.at/cee/en/schuh_personal
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Miková
Titul: PhDr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
katarina.mikova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

JOSZEF Präsentation Matej Bel_04102011.pptx (3. 10. 2011 16:34:07)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela