Úvod > Fakulta >

Slávnostná vedecká rada UMB

Dátum: 9. 6. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Hlavný cieľ: Vo štvrtok 9. júna 2011 o 13:00 sa v slávnostnej aule EF UMB uskutočnilo slávnostné zasadnutie vedeckých rád UMB a EF UMB, na ktorom bol odovzdaný titul Doctor honoris causa UMB pani profesorke Stanislave Hronovej, prorektorke Vysokej školy ekonomickej, Praha.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1786
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: