Úvod > Fakulta >

IT Day - Športový deň univerzít

Dátum: 20. 5. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: spoločnosť GAMO
Hlavný cieľ: Zástupcovia UMB sa 20.5.2011 zúčastnili akcie organizovanej spoločnosťou GAMO: IT DAY - Športový deň univerzít.
Dopoludňajší program tvorili prezentácie spoločnosti GAMO a partnerov: HP, Cisco, S&T, eTechnology,
popoludňajší program bol venovaný športovým disciplínam.

V tvrdej konkurencii siedmych tímov univerzít, medzi ktorými nechýbala ani Žilinská univerzita, či Akadémia ozbrojených síl (LM), naša univerzita získala 1. miesto! Športové disciplíny: volejbal, futbal, streľba na kôš a streľba z tanku!

Za Ekonomickú fakultu sa aktívne zúčastnili a o konečné víťazstvo rozhodujúcou mierou prispeli:
Ing. Katarína Izáková, PhD., Ing. Ľudmila Šmardová, Ing. Ľuboš Elexa, PhD., Ing. Peter Laco, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1769
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: