Úvod > Fakulta >

ČSOB Hlava - Päta

Dátum: 5. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: ČSOB
Hlavný cieľ: ČSOB finančná skupina v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, n.o. pripravila pre študentov vysokých škôl po celom Slovensku inovatívny projekt, realizovaný na Slovensku po prvýkrát. Mladým ľuďom ponúka jedinečnú skúsenosť, ktorá nie je bežná pre ich rovesníkov, stimulovať kreativitu a svoje schopnosti a podporiť tímovú prácu pri inovatívnom riešení nastoleného problému priamo v business prostredí.

Cieľom projektu je:
* stimulovať prirodzené kreatívne a inovačné schopnosti mladých ľudí,
* rozvoj komunikačných a prezentačných zručností,
* podporiť tímovú prácu pri riešení nastoleného problému,
* priblížiť mladým ľuďom fungovanie business a bankového sektora, aby porozumeli a naučili sa, akým spôsobom finančné spoločnosti fungujú, a akým výzvam musia čeliť,
* poskytnúť mladým ľuďom skúsenosť, prácu s odborníkmi z rôznych oddelení banky,
* motivovať študentov využívať príležitosti, presadiť sa a byť úspešnými pri uplatnení sa na trhu práce.
Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:Čo na ČSOB HlavaPäta hovoria študenti? * Pozitívne hodnotím vôbec zorganizovanie takéhoto projektu pre študentov. Celkový priebeh, práca v tímoch a možnosť popri škole nejako zúročiť svoje vedomosti, nápady a tak ich posúvať ďalej. * Vytvorilo mi to reálnejší pohľad na inovovanie/vytváranie nových produktových riešení. Stretnutie sa z praxou. * Možnosť prepojiť teóriu zo školy s praxou z banky. Ocenenie aktivity, rozmýšľania, iniciatívy. * Je to určitá forma kde si študenti majú možnosť sami vyskúšať ako by riešili daný problém v reálnej banke. Prehodnotiť svoje schopnosti a možnosti. Využiť jedinečnú možnosť naučiť sa niečo nové a vytvoriť si kontakty pre budúce povolanie. * Uvedomenie si praktických problémov, s ktorými sa banky musia vysporiadať. Na takejto akcii som sa zúčastnil prvý krát. Mám skúsenosť do budúcnosti. * Dávalo to hlavu a pätu. Nice event.
Tematické okruhy:Umiestnenie: 1. miesto Tím č. 10 Monika Hanová, Štefan Kosa, Michal Uličný 2. miesto Tím č. 19 Stanislava Moravčíková, Milena Stančíková, Ivan Babjak 3. miesto Tím č. 17 Vlasta Mariaková, Matej Poláček, Milan Štefanka GRATULUJEME !!!
Ďalšie informáciePre viac fotografií klikni tu: http://ae.jasr.sk/showdoc.do?docid=1403
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1702
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: