Úvod > Fakulta >

Kapitalizmus a rodina - prof. Horwitz

Dátum: 14. 1. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Hlavný cieľ: Dňa 14. januára 2011 sa na pôde Ekonomickej fakulty UMB uskutočnila prednáška

Stevena Horwitza
profesora ekonómie zo St. Lawrence University, New York,

na tému:

Kapitalizmus a rodina
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1626
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: