Úvod > Fakulta >

Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB

Dátum: 11. 1. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Hlavný cieľ: Dňa 11. januára 2011 sa konalo novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB.

Na stretnutí dekan fakulty ocenil najlepšie pracovisko fakulty za rok 2010. Cenu získala katedra ekonomiky a manažmentu podniku.

Ocenení boli aj absolventi doktorandského štúdia, ktorí obhájili dizertačné práce v štandardnej dĺžke štúdia.

Novoročné stretnutie zamestnancov pokračovalo vystúpením speváckeho zboru Collegium Cantus a krátkou recepciou.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1625
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: