Úvod > Fakulta >

Týždeň vedy 2011 - Prednáška Ing. Andrea Sujová, PhD.: "Manažment zmien podnikov založený na princípoch procesného riadenia"

Dátum: 7. 11. 2011
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, hlavná budova, poslucháreň č. 219, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: Prednáška je zameraná na manažment zmien, jeho význam a postavenie v podnikovom riadení, pričom pozornosť je venovaná procesnému prístupu k manažmentu zmien, ktorý je jedným zo základných predpokladov úspešnej realizácie zmien v podniku.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.tyzdenvedy.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Sopková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
eva.sopkova
Telefón: 048 446 27 13
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: