Úvod > Fakulta >

Týždeň vedy 2011 - Vedecký seminár "Ekonomické vzdelávanie vo svetle hospodárskej krízy"

Dátum: 9. 11. 2011
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Inštitút manažérskych systémov v Poprade, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad
Odborný gestor: Inštitút manažérskych systémov EF UMB v Poprade
Hlavný cieľ: Cieľom vedeckého seminára je nastoliť otázky týkajúce sa smerovania ekonomického vzdelávania na vysokých školách s ekonomickým a manažérskym vzdelávaním vo väzbe na obsah predmetov a potenciálnu interdisciplinaritu s humanitnými odbormi.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácieČas podujatia od – do: 10.00 do 12.00 hod.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Závadská
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
zuzana.zavadska
Telefón: 052 426 23 25
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: