Úvod > Fakulta >

Týždeň vedy 2011 - Seminár "Dynamické modely v ekonómii"

Dátum: 10. 11. 2011
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, knižnica KKMaIS (4. poschodie novej budovy č. 408)
Odborný gestor: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov Ekonomickej fakulty UMB
Hlavný cieľ: Seminár je určený pre všetkých záujemcov o skúmanie dynamických modelov v ekonómii. Motivačná prednáška a diskusia bude zameraná na význam derivácie pri popise dynamických ekonomických procesov, zostrojenie jednoduchého dynamického modelu vývoja ceny na trhu a modelu vývoja hrubého domáceho produktu a úrokovej miery, ukážku zostrojenia modelu vývoja HDP, kapitálu a výmenného kurzu v dvoch vzájomne kooperujúcich štátoch a niektoré zaujímavé výsledky dosiahnuté pri skúmaní týchto modelov.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácieČas podujatia od – do: 10:40-12:00
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1549
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: prof. RNDr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048 446 66 21
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: