Úvod > Fakulta >

Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: Michael Moore: „Sicko“

Dátum: 10. 11. 2011
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, učebňa U3
Odborný gestor: Mgr. Petra Strnádová, KOJK EF UMB
Hlavný cieľ: Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: Michael Moore: „Sicko“
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácieČas podujatia od – do: 13.00 – 15.30 hod.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Strnádová
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
petra.strnadova
Telefón: 048 446 25 17
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: