Úvod > Fakulta >

Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: "Die Welle"

Dátum: 15. 11. 2011
Čas začiatku: 18:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, poslucháreň P2
Odborný gestor: Mgr. Viera Krešáková, KOJK EF UMB
Hlavný cieľ: "Die Welle" - film zo súčasného prostredia nemeckej školy
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácieČas podujatia od – do: 18,00 - 20,00 hod.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048 446 25 24
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: