Úvod > Fakulta >

Týždeň vedy 2011 - Beseda s Ing. Garajom, majiteľom firmy Stavivá Garaj

Dátum: 14. 11. 2011
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, poslucháreň zatiaľ neurčená
Odborný gestor: Mgr. Dagmar Škvareninová, KOJK EF UMB, PaedDr. Marta Vránová, PhD.
Hlavný cieľ: Beseda s Ing. Garajom majitešom firmy Stavivá Garaj, zameraná na tému Spoločenská zodpovednosť firmy.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácieČas podujatia od – do: 13.00 – 14. 00 hod. Beseda je určená pre max. 20 účastníkov
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Dagmar Škvareninová
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
dagmar.skvareninova
Telefón: 048 446 25 17
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: