Úvod > Fakulta >

Týždeň vedy 2011 - Exkurzia vo firme Alfa Bio

Dátum: 14. 11. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: firma Alfa Bio, Banská Bystrica - Kremnička
Odborný gestor: Mgr. Dana Benčiková, PhD., KOJK EF UMB, PaedDr. Marta Vránová, PhD.
Hlavný cieľ: Exkurzia vo firme Alfa Bio (návšteva firmy zaoberajúcou sa výrobou sójových produktov)

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácieČas podujatia od – do: 9.00 – 12.00 hod. Exkurzia je určená pre max. 20 účastníkov
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Dana Benčiková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
dana.bencikova
Telefón: 048 446 25 18
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: