Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia: "Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo"

Dátum: 26. 5. 2011 - 27. 5. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky, Katedra financií a účtovníctva, Inštitút ekonomických vied EF UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:HLAVNÉ TÉMATICKÉ OBLASTI: - trh, sociálna ekonomika a sociálne podnikanie v európskom kontexte - dobrovoľníctvo a verejné služby - ekonomicko-finančné aspekty dobrovoľníckej práce - modely riadenia dobrovoľnej práce - aktuálne otázky verejných financií
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína  Jakab
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Inštitút ekonomických vied
E-mail:
katarina.jakab
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Invitation and registration form.doc (23. 9. 2011 11:16:42)
POZVANKA s prihlaskou_KONFERENCIA 2011.doc (23. 9. 2011 11:16:48)
Rules for articles.doc (23. 9. 2011 11:16:55)
sablona prispevku.doc (23. 9. 2011 11:19:24)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: