Úvod > Fakulta >

Prednáška p. MARTINA HORSKÉHO - CK DERTOUR a obchodných partnerov

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
EF UMB v Banskej Bystrici Vás pozýva na prednášku p. Martina Horského,vedúceho predaja CK DERTOUR Slovakia s.r.o. a prednášky jeho obchodných partnerov
p. Sandra Ober, Direct of Sales & Marketing, Beachcomber Hotels – Office Deutschland,
p. Roman Brauner,Sales Manager Corporate Clients & Slovakia, Emirates Airline – Vienna Office, p. Milan Ondráš, obchodný riaditeľ, Európska cestovná poisťovňa.
Jedna prednáška bude v angličtine, jedna v nemčine, ostatné v slovenčine. Po prednáškach bude diskusia.
 
Dátum: 26. 10. 2011
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: aula Rotunda EF UMB, prizemie NB EF UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: Prednášky sú určené nielen študentom študijného odboru cestovný ruch vrátane doktorandov, ale aj ďalším záujemcom.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
nemecký
Zhodnotenie:
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján  Orieška
Titul: doc., Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
jan.orieska
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Oznam - Dertour.pdf (10. 10. 2011 18:11:02)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela