Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "Human potential management in a company"

Dátum: 27. 6. 2012 - 28. 6. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: A goal of the 9th year of conference is exchange of knowledge and experiences dealing with development of human potential in a company. The confrontation of theory and practice should focus on the necessity of changing approaches to forming, motivating and developing the intellectual capital of a company.

Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
poľský
ruský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:The conference covers: - general problems of human potential management, - new challenges of human potential development and human resources management.
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1813&aid=487
 
Kontaktná osoba
Meno: Mgr. Gabriela Bočincová, PhD. Ing. Lenka Hvolková
Titul:
Organizácia: EF UMB
E-mail:
hr.conference
Telefón: +421-48-446-2720, +421-48-446-2725
 
Zoznam priložených súborov

application form.docx (19. 3. 2012 9:44:52)
Conference Invitation.pdf (18. 1. 2012 15:07:03)
pozvánka 1.doc (11. 4. 2012 13:51:13)
prihláška.docx (19. 3. 2012 9:45:01)
program konferencie HPM - 27.6.2012.doc (20. 6. 2012 12:48:46)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: