Úvod > Fakulta >

Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava

Dňa 11. októbra 2011 sa študenti druhého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici zúčastnili exkurzie v spoločnosti IBM Slovensko v Bratislave pod názvom "Day in Life".
 
Dátum: 11. 10. 2011
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: IBM Slovensko, Bratislava
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: Spoločnosť IBM Slovensko pripravila pre študentov Ekonomickej fakulty ďalší ročník podujatia pod názvom Day in Life.
Exkurzia bola zameraná predovšetkým na získanie informácií o samotnej spoločnosti, rovnako aj o pracovných príležitostiach.
Študenti mali možnosť absolvovať rozhovor so zamestnancami spoločnosti, vyskúšať si simulovaný pracovný pohovor, overiť si potrebné informácie pri písaní svojho životopisu, či spoznať jednotlivé oddelenia a náplň práce v spoločnosti IBM.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: