Úvod > Fakulta >

Prijatie najlepších študentov

Dňa 25. novembra 2010 vedenie fakulty prijalo najlepších študentov za akademický rok 2009/2010,
ktorých študijný priemer nepresiahol hodnotu 1,32.
Srdečne blahoželáme.
 
Dátum: 25. 11. 2010
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: vedenie fakulty
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie je
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: