Úvod > Fakulta >

Exkurzia Tatravagónka Poprad

Dňa 18. novembra 2010 sa študenti študijného odboru Ekonomika a manažment podniku v prvom a druhom stupni štúdia zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Tatravagónka, a.s., v Poprade.
 
Dátum: 18. 11. 2010
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: spoločnosť Tatravagónka Poprad
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: