Úvod > Fakulta >

Športový deň EF UMB

Dňa 24. septembra 2010 sa na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnil Športový deň pre zamestnancov EF UMB.
 
Dátum: 24. 9. 2010
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: Výsledky súťaží v nasledujúcich kategóriách:

Streľba
kategória - muži
1. miesto doc. PhDr. Jozef Horeháj, PhD.
2. miesto prof. Ing. Peter Patúš, PhD.

kategória - ženy
1. miesto Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
2. miesto Iveta Ivaničová

Stolný tenis
najviac odohratých zápasov
kategória - muži: Ing. Vladimír Rehák
kategória - ženy: Ing. arch. Monika Supuková

Disciplína „Čerešňová kôstka“
kategória - muži: Ing. Peter Laco, PhD. – 7,85 m
kategória - ženy: Mariana Murgašová – 6,25 m
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: