Úvod > Fakulta >

Slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011

Dňa 16. septembra 2010 sa v Aule Beliana na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011.
 
Dátum: 16. 9. 2010
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: aula Beliana, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Rektorát UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: