Úvod > Fakulta >

Prednáška Ing. Viery Tomanovej, PhD. "Sociálna politika na Slovensku a perspektívy jej vývoja"

Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sa dňa 27. apríla 2010 uskutočnila prednáška na tému
"Sociálna politika na Slovensku a perspektívy jej vývoja"
Ing. Viery Tomanovej, PhD.
 
Dátum: 27. 4. 2010
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: