Úvod > Fakulta >

"Ekonómovia v pohybe"

Študentská rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici zorganizovala dňa 21. apríla 2010 v areáli EF UMB športovo-zábavný deň o pohár pani dekanky "Ekonómovia v pohybe"
 
Dátum: 21. 4. 2010
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Študentská rada EF UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: