Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "EXPRESSIONS CULTURELLES ET IDENTITÉS EUROPÉENNES"

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta UMB, Katedra odbornej jazykovej komunikácie
a Université de Reims Champagne - Ardenne zorganizovali dňa 16. apríla 2010 medzinárodnú vedeckú konferenciu "EXPRESSIONS CULTURELLES ET IDENTITÉS EUROPÉENNES" - "CULTURAL EXPRESSIONS AND EUROPEAN IDENTITIES"
 
Dátum: 16. 4. 2010
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: