Úvod > Fakulta >

Prijatie zahraničnej študentky MSc. Anne Strøm Prestvik

Pani dekanka prof. Ing. Márie Uramovej, PhD. prijala 7. apríla 2010 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici zahraničnú doktorandku MSc. Anne Strøm Prestvik z Nórskej Univerzity, Department of Economics and Resource Management, Norwegian University of Life Sciences, www.umb.no/ior realizujúcu výmenný študijný pobyt.
 
Dátum: 7. 4. 2010
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Hlavný cieľ: Výmenný pobyt sa realizuje v rámci medzinárodného projektu č. NIL-II-013-d s názvom: Rozvoj spolupráce v oblasti riešenia vplyvu inovatívnych procesov v regionálnom rozvoji Slovenska a Nórska.

Koordinátor projektu: Ing. Filip Flaška, PhD.

„Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania“
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Filip Flaška
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
filip.flaska
Telefón: 048 446 27 29
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: